Bulk och retailförpackningarFråga: Vad är det för skillnad på bulkförpackning och retailförpackning?


Svar: Oftast ingen skillnad alls. Likadana produkter men olika förpackningstyper. 

En ”retail”-förpackning är en förpackning som är utformad för att ge någon typ av information eller display vid återförsäljning till konsumenter. Det kan vara en kartong med tryck på som har tex EAN-kod, datum, förvaringsinstruktioner, varningstext, företagets/tillverkarens logo, etc.

En ”bulk”-förpackning är en förpackning där varan för det mesta är inslagen i t.ex. plast eller kartong men där man saknar ovanstående text-/bildtryck på omslaget. Det kan vara exakt samma vara som en ”retail” men information om produkten återges inte på förpackningen som på en ”retail”-förpackning.

Förenklat: Retailförpackning = med (informations/display) förpackning.
Bulkförpackning = utan (informations/display) förpackning.
http://sv.wiktionary.org/wiki/bulk  (Punkt 2).


Det finns inga produkter att visa i denna kategori.